• 4.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg

BMZ Polska Sp. z o.o. otrzymała z rąk Dyrektora Generalnego Huty A.N. Savenka dyplom dla najlepszego dystrybutora za zwiększenie sprzedaży wyrobów hutniczych OJSC „BSW – management company of „BMC” holding”, oraz umocnienie relacji biznesowych i wizerunku huty na rynku.